Key People and their associations

Contents

Adrianne Paranihi

The New Zealand Māori Internet Society


Anahera Morehu

Te Rōpū Whakahau


Andrea Malcolm

The New Zealand Māori Internet Society


 

Andrew Sporle

Te Mana Raraunga-Maori Data Sovereignty Network


 

Ani Pahuru-Huriwai

Te Rōpū Whakahau


 

Ann Reweti

Te Rōpū Whakahau


 

Antony Royal

Hautaki Limited, Te Huarahi Tika Trust, Nga Pu Waea, Māori ICT Development Fund Expert Advisory GroupTorotoro Waea Partnership


 

Arahi Hager

Marton ICT HubDigital Maori Forum


 

Ariana Tikao

Te Rōpū Whakahau


 

Bernadette Murrary

Aotearoa Maori Internet Society, New Zealand Maori Internet Society, The New Zealand Maori Internet Society.


 

Bernadette Papa

Te Kahui Manu HokaiMaori GIS Association


 

Bernard Makoare

Te Rōpū Whakahau


 

Bevan Tipene-Matua

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

Bill Osborne

Hautaki LimitedTe Huarahi Tika Trust


 

Brian Leighs

Hautaki LimitedTe Huarahi Tika Trust


 

Carla Jeffrey

Te Rōpū Whakahau


 

Cellia Joe-Olsen

Te Rōpū Whakahau


 

Charlotte Severne

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

Chris Szekely

Te Rōpū Whakahau


 

Colin Heke

The New Zealand Māori Internet Society

Digital Māori Forum


 

Daphne Luke

Hautaki Limited, Te Huarahi Tika Trust, Nga Pu Waea


 

David Jansen

Te Mana Raraunga-Maori Data Sovereignty Network


 

David Kukutai Jones

Te Rōpū Whakahau


 

Dennis Peters

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Derek Wooster

Hautaki LimitedTe Huarahi Tika Trust


 

Des Heke

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Des Kahotea

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Donald Gregory

Te Rōpū Whakahau


 

Duane Wilkins

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Eddie Neha

Te Rōpū Whakahau


 

Erana Wineti

The New Zealand Māori Internet Society


 

Eric Hertz

Te Huarahi Tika Trust


 

Gabrielle Huria

Te Huarahi Tika Trust


 

Garth Harmsworth

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

George Reedy

Hautaki LimitedMāori ICT Development Fund Expert Advisory GroupTe Huarahi Tika Trust


 

Gina Mohi

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Glenn Taitoko

Te Rōpū Whakahau


 

Godfrey H. Pohatu

The New Zealand Māori Internet Society


 

Graeme Everton

Broadband Advocates for MāoriMāori Spectrum Coalition Group, WAI 2224 Claimants, Wai 776 Claimants


 

Haami Piripi

Nga Pu Waea, Te Tai Tokerau Fibre Network


 

Haki Tahana

Te Rōpū Whakahau


 

Haneta Pierce

Te Rōpū Whakahau


 

Hauiti Hakopa

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association, The New Zealand Māori Internet Society


 

Haydn Edmonds

Te Huarahi Tika Trust

 


Hemi Toia

Te Huarahi Tika Trust


 

Hinureina Mangan

Te Rōpū Whakahau


 

Hinurewa Te Hau

Nga Pu Waea


 

Hone Phillips

The New Zealand Māori Internet Society

ISOC Aotearoa


 

Huia Pacey

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Huirangi Waikerepuru

WAI 2224 Claimants


 

Ian Taylor

Māori ICT Development Fund Expert Advisory Group

 


 

Ivor Jones

The New Zealand Māori Internet Society


 

James Hudson

Te Mana Raraunga-Maori Data Sovereignty Network


 

Janette Hamilton-Pearce

Society for Professional Maori Women in Information Technology


 

Jacqui Te Kani

Te Huarahi Tika Trust


 

Jeanette Wikaira

Te Rōpū Whakahau


 

Jeremy Gardiner

Nga Pu Waea


Joana Johnston

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


Joe Rickit

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

John Kape

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

Jon Procter

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Karaitiana Taiuru

Aotearoa Maori Internet Society, Hautaki Limited, ISOC AotearoaNew Zealand Maori Internet Society, The New Zealand Māori Internet Society, Maori ICT Network Group, Planet MaoriTe Huarahi Tika Trust


 

Kirikowhai Mikaere

Te Mana Raraunga-Maori Data Sovereignty Network


 

Kupe Waa

The New Zealand Māori Internet Society


 

Leon Symes

The New Zealand Māori Internet Society


 

Leona Karauria

The New Zealand Māori Internet Society


 

Llanasa Peachey

Digital Maori Forum


 

Makere Rika-Heke

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Manuhiri Huatahi

Te Rōpū Whakahau


Mark Laws

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


Meto Leach

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

Maui Hudson

Te Mana Raraunga-Maori Data Sovereignty Network


 

Mavis Mullins

Hautaki Limited, Nga Pu Waea, Te Huarahi Tika Trust


 

Mereana Selby

Te Huarahi Tika Trust


 

Michael Ross

The New Zealand Māori Internet Society


 

Moka Apiti

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


Murray Parsons

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

Nachelle Griffiths

Hautaki Limited


 

Neville Baker

Hautaki LimitedTe Huarahi Tika Trust


 

Ngahuia Tahau

Maori ICT Network Group


 

Nikolasa Biasiny-Tule

Maori ICT Network Group


 

Paul Majurey

Hautaki LimitedTe Huarahi Tika Trust


 

Paula Collins

The New Zealand Māori Internet Society


Pauline Waiti

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

Peter Hunter

Te Rōpū Whakahau


 

Pikiora Wylie

Te Rōpū Whakahau, The New Zealand Māori Internet Society


 

Potaua Biasiny-Tule

Maori ICT Network Group, Digital Maori Forum


 

Puawai Hager

Marton ICT Hub, Digital Maori Forum


 

Quinn Oliver Nahi

Digital Maori Forum, Maori ICT Network Group, Planet Maori


 

Rangiaho Everton

WAI776 claim

 


 

Raewynne Evans

Te Rōpū Whakahau


Rauru Kirikiri

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

Rei Sciascia

Digital Maori Forum


 

Renee Sciascia

Digital Maori Forum


 

Rhonda Kite

Nga Pu Waea


 

Richard Orzecki

Nga Pu Waea, The New Zealand Māori Internet Society


 

Riki Robinson

The New Zealand Māori Internet Society


 

Rikihana Hancock

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Riria (Missy) Te Kanawa

Te Huarahi Tika Trust


 

Robert McLeod

Te Huarahi Tika Trust


 

Robyn Kamira

Nga Pu Waea, Society for Professional Maori Women in Information Technology


 

 

Roland Pomana

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Ross Himona

Aotearoa Maori Internet Society, ISOC AotearoaNew Zealand Maori Internet Society, The New Zealand Māori Internet Society


 

Sir Archie Taiaroa

Te Huarahi Tika Trust


 

Sir Graham Lattimer

Te Huarahi Tika Trust


 

Sir Paul Reeves

Te Huarahi Tika Trust


 

Sir Wira Gardiner

Te Huarahi Tika Trust


 

Spencer Lilley

Te Rōpū Whakahau


 

Steve Murray

Hautaki LimitedTe Huarahi Tika Trust


 

Strive Masiyiwa

Te Huarahi Tika Trust


 

Taaringaroa Nicholas

Hautaki Limited


 

Tahu Kukutai

Te Mana Raraunga-Maori Data Sovereignty Network


 

Tainui Stephens

Te Huarahi Tika Trust


 

Takerei Norton

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Tame Iti

The New Zealand Māori Internet Society


 

Tania Wolfgramm

Planet Maori


 

Te Aroha Morehu

Planet Maori


Te Herekiekie Herewini

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

Te Okeroa (Jock) Walker

Te Rōpū Whakahau


 

Te Paea Paringatai

Te Rōpū Whakahau


 

Te Rangikaiwhiria Kemara

Aotearoa Maori Internet Society, ISOC AotearoaNew Zealand Maori Internet Society, The New Zealand Māori Internet Society


 

Te Rangikauhoe Heke

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


Te Rawhina McDowell

National Association of Māori Mathematicians Scientists and Technologists – NAMMSAT


 

Teanau Tuiono

Aotearoa Maori Internet Society, New Zealand Maori Internet Society, The New Zealand Māori Internet Society


 

Tex Edwards

Te Huarahi Tika Trust


 

Tina Wehipeihana Wilson

Hautaki LimitedTe Huarahi Tika Trust


 

Tiopira Hape

The New Zealand Māori Internet Society


 

Toa Greening

Hautaki LimitedTe Huarahi Tika Trust


 

Tony Elson

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Tony Murray

The New Zealand Māori Internet Society


 

Tumohe Clarke

The New Zealand Māori Internet Society


 

Vance Walker

The New Zealand Māori Internet Society


 

Vanessa Clark

Māori ICT Development Fund Expert Advisory Group


 

Waitangi Wood

Te Kahui Manu Hokai -Maori GIS Association


 

Warren Williams

Planet Maori, Māori ICT Development Fund Expert Advisory Group


 

Whatarangi Winiata

Torotoro Waea Partnership , WAI 2224 ClaimantsWAI 776 claimants


 

Wikuki Kingi

Planet Maori


 

William Titii Asiata

Maori ICT Network Group


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *