Word list of te reo Moriori

Word list of te reo Moriori

This is not an academic or linguist publication, but a compilation of several historically published sources that contain word lists of Moriori.

For full details including sources and an analysis download the publication here.

My intention as a researcher was to compile and publish this material which is scattered among many historical publications that are not easily accessible or are even common knowledge to many outside of academia.

I chose not to include genealogy of the myriad god names, but to only include a few more popular names as these are in stories that can be verbally shared as opposed to being made public in this publication. There was also a small list of god names whose association are unknown which I have included.

It is only fair that any Moriori descendant should be able to access their own language and sources so as to utilise the unique words and grammar of their own mother tongue. Even more so now that tribal dialects are being revived and promoted within iwi.

Moriori Wordlist

A

a te(che) here decrease
ahi fire
akeake forest tree (species unknown)
akureki delighted
amama yawn
amimio giddy
amo carry on a pole
ana cave
anga front, intestines (aspect)
anini wind (mythological)
aniniwa rainbow
ao day
apiti join
apo collect
apo tomorrow
arai barricade
aranui passage
arapuhi plant (mythological with 12 branches)
arere roof of mouth
aro korunga awake, to
aroha compassion, love
arohi wind (mythological)
arowa sole of foot
aruaru chase
aruhe fern root
ataoheia daybreak
atapangopango dawn
ate liver
atea break on top of wave
ateata break of day
atetanga leisure
auahi smoke
aue lament
auta moan
awa channel, river
awaienei directly
awhi embrace
awhio circuitous
awina assist

E

e aye, yes
ehi fire
e hiku hindermost thing
E ho Name of a god
ekenga landing-place
e mae ache
e taukiri alas
Ē Tehuā an incantation to chop, fell, the evil power
e ti(chi) ra , na, e ti(chi) ra ko behold
ena those (near the person addressed)
enake alone
enaki alone
eoho plunder
Etiaw’ An Iwi name
etiro examine
ewhi how many

H

ha sacred
hakana wooden drinking vessel, coffin
hakoma codfish
haku disbelieve
hamama bawl
hamama gape
hanga build
hapai lift up
hapu pregnant
hara crime
hara large
haramai come
harapepe flax
harengerenge disagreeable
Harua An Iwi name
hau wind
hau wind
hau cool
hau marangei east wind
hauoro god (war)
Haupawhakuru North East wind
haurangi dew
hautomaru dim
haware snow
he aha collarbone
he au cloud
he ho companion
he ho concubine
he ohokore solitary
he umu calm
Heauro god (war)
heihei tear
heka mildew
hekaruru excavate
here advance, go
here ra advance, go
herenga departure
heruru rumbling noise
hi fish, to
hiama drowsy
hikari calf of leg
hiki (timiriki) carry to, as a child
hiki i te(che) hara avenge
hiki tamariki nurse a child, to
hiku i t(ch)e hara revenge
hina grey
hinamoko squeak
hingi fall
hinu grease
hinu imi marrow
hiore tail
hipa exceed
hipuku sea-elephant
hirangaro conscience
hirawerawe cumbersome
hirengaro heart
hiringaro heart
hiwa lie
hiwa paddle
ho causative prefix
ho rongo forgive
hohonu deep
hohou lash (to fasten)
hok causative prefix
hoka causative prefix
hokaako admonish
hokaangi shake in the wind
hokaia accuse
hokau fasten
hokau fasten
hoke causative prefix
hoki also, causative prefix
hoki ho kupu answer
hokino abhor
hokioki restless
hoko causative prefix
hokoairo carve
hokoako instruct
hokoaro consideration
hokoauru ally
hokohe condemn
hokohikohi accelerate
hokoi tickle
hokoiana affirm
hokoihoko fish (species unknown)
hokokoro relax
hokoma shame
hokomaha ashamed, to be
hokomarama enlighten
hokomari appease
hokomari kaoro te ngakau consolation
hokomarie soothe
hokomataku affright
hokomatau attempt
hokomau waste
hokomo betrothed
hokomohemo swoon
hokomoko ambush
hokomomohara malice
hokomuri backwards
hokomutu end, to
hokonape polish
hokongaro annihilate
hokongaro destroy
hokonui enlarge
hokopanapana chequered
hokopanapana spotted
hokopanopano twinkle
hokopapa genealogy
hokopeke bend (of the arm)
hokopihipiha irregular
hokopiko bend
hokopoto abbreviate
hokopoto abridge
hokopuaki declare
hokopuaki disclose
hokoputa launch (canoe)
hokoraru confuse
hokoraru difficulty, to be in
hokore avoid
hokore forsake
hokorekore abolish
hokorekore deny
hokorere abandon
hokorere banter
hoko-rere to abandon, to avoid
hokorere etu cast, to
hokorerehe bluster
hokorereto play
hokorinaki loll
hokoririha atone
hokorite appoint
hokorite assimilate
hokorite compare
hokorite decide
hokorite liken
hokoro delay
hokoro dilatory
hokorong’ listen
hokoroto inward
hokoru forty
hokorua forty
hokorutu oppress
hokotae detest
hokotae loathsome
hokotae disgusting, abominable, to detest
hokotae abominable
hokotaingahiwa pride
hokotaingahiwa refuse
hokotakorero confess
hokotama tama exult
hokotanukunuku confused
hoko-tanukunuku confused
hokotara sharpen
hoko-tara  to sharpen, to point
hokotata approach
hokotauki proverb
hokotaupiki conexion
hoko-taupikitaua  a battle
hokote abominable
hokote abominable
hokotei unite
hokotei abhor
hokoteke disobedient
hokoteke persecute
hokotetero put out the tongue
hokoti cease, to make to
hokotika assent
hokotika belief
hokotikamau contend
hokotikatu contend
hokotiki starve
hokotikitika arrange
hokotiko argue
hokotiko endeavour
hokotiko obstinate
hokotipatipa flatter
hokotipatipe entice
hokotoimaha ballast
hoko-toimaha ballast
hokototoranga lay
hokotuaki accuse
hokotuiho respect
hokowehewehe encumber
hokowheu spin
homauri start
honehu pango pupil of the eye
hongona soothe
hope waist
hope breech
hopo avarice
hopo covet
hopu catch
hore pare
horiri antagonist
horiri enemy
horo swallow
horo tatakau glutton
horopari landslip
hu abound
hu roe of fish
hu manu egg
hua keel of a canoe (hand-spike, lever)
hua bear fruit
hua fruit
huanga shark
huinga assemblage
huiti pluck
huiti, pull the hair
huka tei surf
huka tongeheupapa frost
humari beauty
humaria good
huna conceal
huna hide
hunatu advance, go
hunau brother of a sister
hunau brother, elder
hunaunga no ko a relative of thine
hunau potiki brother, younger
hunungo daughter-in-law
hupeke jump
huri turn, to
huru swell of sea
huruhuru hair
hutoi crumple

I

i te hunu bit
i tena wahi always
i tera ngata atu another
iahu form
iakauta porpoise
iaoreka entertainment
iapita add
iara kihi kidney
iarataki conduct
iarataki lead
iaroha affection
iatamarama moonlight
iauripo eddy
iawangarua reel
iawe soot
iche eruhe fern-root
ieriki-ieriki chief
ihakoa although
ihara fat
ihi authority
ihu cape
ika fish
imata formerly
imi bone
imi whati fracture, bone
imu ahead
imu formerly
inaina scorch
ingainga stagger
ingoa name
inu drink
ioranga life
iri wa kai kore famine
iripo last night
iro maggot
irupo last night

K

ka eke aground, to be
ka hiti ke i toho alter
ka ko glad
ka mai a nake all
ka puta appear
ka ra wa me because
ka rewi i tawai afloat
ka ro me because
ka tangi explode
ka tau te-po sorrow
kaha ability
kahaki carry away by stealth
kahewa te tangata hesitates, the man
kahukura shark god (a)
kahutoto nephew
kai devour
kai hore flay
kai iemo jerk
kai imi strange tribe
kai mata eat raw
kaiaha steal
kaimiorokaokao anus
kainga abode
kainga encampment
kaka fibre
kakahu garment
kake ascend
kaki neck
kakit(ch)ia rustle
kamakama fruit (of a gourd)
kamate ko ro te wai drowned
kamau constant
kamo beckon, wave to (wink)
ka-na waina forget
kanape bright
kanape shine
kanu waka embark
kaokao flank
kaokao side
kapakapa throb
kaparu kneel
kapichia take
kapihia take
kapiko kneel
kapo awe, to feel
kapo catch
kapukapuai moth
kara aromatic
karamiha sing
karangata  men
Karangatai A canoe name
karapuna (plural) ancestor
Karauria Oyster
karekare rough, as the sea
karipuru mud
karupuru bog (swamp)
karupuru dirt
kata laugh
kateruku sore throat
kau bathe
kau handle
kaue chin
kaue jaw
kauho legend
kaunaki kindle by rubbing sticks
kauteretere floating
kawa acid
kawa sour, to be
kawe bear
kawei pedigree
Kawhai Arripis trutta
kehere tahe taua accomapany
kei devour
kei iri continue
keke armpit
kemo eye-lash
kerere messenger
kenewaka a karakia name
keri dig
kete basket
kewa wriggle
kewa ka ngutu move the lips
ki pahaki apart
ki te taha ki te taha around
ki wanganui o rawa between
kia nu te re aloud, speak
kia toho careful
kiato jealous
kiko flesh
Kikokiko Name of a god
kimi searching
kimiaha fragile
kina sea urchin
kini nip
kino abhor
kiore rat
kiri bark
kiri skin
kiri pohatu gravel
kiri wera fever
kiritoanga naked
ko re kau o paorangi foreigner
ko ri kiko o te rangi firmament
ko ro ta pari over the cliff
ko ro to wai above the water
ko ta wao-nui a-Tane a saying regarding the forest
ko waho outside
koenga load
koenga carry on the back
koenga carry on the back
kohi active
kohi hasten
kohia firewood
kohu fog
kohu mist
koi nana better (rather)
koi titio acute
kokiri launch (canoe)
kokirikiri meteor
kokohu concave, to be
kokoti notch
kokoti i ka uru cut hair
komanga adze
komo insert
konehi eyes
Kopa veer, turn (bent, folded)
koparo gale
koperu curved
Kopi Corynocarpus laevigata (tree)
kopiriango evening star
kopuku blister
korakoru spark
korari raft
korero account, narration
korero tupuna genealogy
korerorero jabber
korikoko twilight
korikoko twilight
korikore wriggle
korikoringa motion
koripo whirlpool
koro inside
korokonei eyebrows
korokoro loose
koropanga patch
koropuku o ro puanga uvula
koropupu boil
korotata man
koruatawhito insect
kotamutumu whisper
kotare porch
koti amputate
koti chop, to
kotingotingo spotted
kotungutungu ulcerated
koura crayfish
ku ai ka taonga (or miheke) ka riri ia i acquired
ku runga aloft
kuahi numerous
kuai who?
kuare absurd
kuare stupid
kuaretanga ignorance
kuhanga bird’s nest
kuku clinch the hand
kuku iripuki strangle
kumaku damp
Kumara Potatoe (sweet)
kume drag
kumukumu beard
kumuru back
kuo young
kupapa brood, to
kupe cloud
kupe calm
kupenga net
kupu bewitch
kupukupu curse, to
kurukuri, patoto knock
kurunga iai a enei continue
kutu-porenga flea
kuwha thigh

M

mae affect
mae pain
mae sore
maene smooth
maetauaro widow
maheiki-marie abate
mahi action
mahine woman
mahue left, to be
maihanga twins
maiharahara anxious, to be
maikuku finger nail
maimai unseasoned, as timber
Maitai an ancient word denoting all kinds of fish
maka fornication
maka sprawl
maka kai beg
makaha confused
Makaoauha An iwi name
Makaoato An iwi name
makari kei beg
makutu cajole
makutu crafty
makutu deceitful
mama light (not heavy)
Mana-aotea month 12
mananui bear up (under pain)
manapa regret
manau kore appetite
manau puku envy
manawa breath
manawa kore famish
manawa reka respect
manawanui patient
manawareka satisfaction
manga bough
manga fork of a tree
mangere idle
mangere lazy
Mango Shark
Mangoruake Shark
mania slippery
manu bird
manukanuka misgive
manuwiri stranger
manuwiri stranger
mapuna ripple, v (well up)
marama moon
maramara nausea
maramara splinter
maranga arise
marangai south-east
mararake astray, to be
marautara vine (plant)
mare cough
maringi spilled
maro stubborn
maro obstinate
maro contend
maro t(cth)enga hard
marohi dispirited
marote durable
marowhara flax girdle
Maru A god associated with healing wounds, severe cuts, or broken bones
maru bruised, to be
maru maimed
maruapo break of day
marurua salt
mataku offensive
Matanga An iwi name
matangi wind
matao cold
matarae cape
Mātā-rangi A canoe name
matatata chasm
matau fish hook
matau hook
mate accident
mate adversity
matehine mother
matenga death
matewai athirst
mati hongoi father-in-law
mati-hongoi-mahine mother-in-law
matonga south-east
matotoru thick
matu ke uncle
maukewa murmur
maunga mountain
me hara big
me huna clandestinely
me toke little
mea kara odour
mea tae thin
meangauru ten
mehanga ensnare
mehanga noose
mehara memory
mehare excoriated
merekohai month 7
meretaura month 4
metoke baby
mihi admire
mimi urine
mimiha hair seal
mimiha seal
mingo wrinkle
miti absorbed, to be
miti evaporate, exhausting the tide
miti lick
mitimiti lick
mitimiti shell
moana ocean
moe asleep, to be
moenga bed
mohokiau fasting
mohoro extended
mokai cripple
mokai lame
mokiau abstain, from food
mokopuna grandchild
mokoru mesh
momoe blink
momoea dream
momomi suck
momotu embers
morehu survivors
morero month 6
morimahi diligent
moroke dry
moteatea shine (fearful, apprehensive)
motiha dance (native)
Motīhangai figurative name of heaven or the sky
moto blow, to strike a
moto crave
mura blaze
mura ahi flame
muri tae younger relative
murieneti i tena after
Muruangina month 10
murumuru singe
Murutoake month 9
Muruwhenu month 8
Muruwhenua month 8
mutunga kore endless
Muturangi An iwi name

N

na katou yours
namu mosquito
nape tie, to
ngaere shake, as the ground
ngaherehere forest
ngahu bite
ngakau bowels
ngakau entrails
ngakaukore disinclined
ngake bay
ngana bear fruit
nganangana to contend, to strive
ngana fruit
ngarara lizard
ngarara insect
ngarehu charcoal
ngaro absent to be
ngaro forgotten
ngaro lost
ngaruru shell
ngaruru dizzy
ngau chew
ngauru ten
ngawari easy
ngawari mellow
ngawha broken, to be
ngenge jaded
ngenge fatigued
ngoi weak (strength)
ngu shark
ngutu beak
ngutu lip
ngutu lips
ngutu brim
ngutuawa mouth of river
niho teeth
nihotu toothache
Nini-a-rangi name of a god
no paorangi distant
no re me because
No ro me because
noho abide
nono taut
nono of no account
Nui  great
nui eti above
nuitewai large
Nukutaotao month 2
Nukutaurua month 3
nunanga  to bind; a band, a fillet
nunanga bandage
nungana bind

O

o causative prefix
oatu offering
oeha feeble
oeha fatigued
oeha languid
oha wearisome
ohinata daylight
ohinawatea daylight
ok’ causative prefix
oka causative prefix
oke causative prefix
oki causative prefix
okioki pause
oko rafter
oko causative prefix
oko many
okohomauri arouse
okohomori arouse
okoikoi hurry
O Mutu name of a night of the moon
one beach
one sand
oparo bad weather
ora alive
ora e neti everlasting
Oropuke Name of an ancesteral canoes that arrived from Hawaiki
oti death, finished
Ouenuku Name of a god
O-Whiro name of a night of the moon

P

pa fence
pa throw (to)
pa explode
pa rakau leaf
pae joist
paihihi canoe, large
pakako barren
pakamara sweet potatoe
pakapaka crab
pakau arm
pakau wing
pake clap
pakira bald
pana banish
pana avert
panaunga cliff
panaunga precipice
pange cast, to
pango black
pani besmear
pani brother-in-law
pani orphan
pao open, (strike)
papa brittle
papa father
papa hepe hip bone
papa breech
papae-hope hips
papaku shallow
papamatu bladebone
paparinga cheek
paparinga countenance
parapara bleed
parau corrupt
parauiri dark skin
pare avert
parea pigeon
pari precipice
pari cliff
patu kill
patu huna conspiracy
pawa dust
pawerewere heat
pehe sing
peka fork of a tree
peke leap
penaeneti alike, to be
peni toke almost
pepeke benumbed
perere duck
pi diarrhoea
pia diarrhoea
piki feather
pipui move up and down
piri adhere
piri close to
piri tame
pito navel
po troubled
poa bait
poahau squall
Poapoarangi month 1
pohatu rock
pohatu stone
poi jump
poipoi dandle
pokai coil
pokai surround
pokai circuitous
pokaiamio encircle
pokaikai round about
pokepoke mix
pokepoke oneone lump of earth
pokerekere dark
poki cover
pona ankle
ponopono joint
popo dandle
popoi ear, lobe of
popoi i ngaherehere fungus
poremi disappear
porepore propitiate
poro ship
poro-rakau block of wood
porotu beauty
potaietu overtaken
potaka round
potakataka circle
potiki youngest child
potiki infant
poto short
pou post
Pou A god of fish
Poutama An iwi name
pua flower
puhanuhanu cool
puhea gills of a fish
puhi blow
puhiku blunt
puhina seal
pūhina fur seal
puhongo sponge
pukaukau pungency
pukiho dumb
puku bump
puku knob
puku swelling
puku tura crookback
pukumauri sob
pukupuka lungs
pumau constant, to be
punehu drizzle
punga basket (fish)
pungatei pumice
puni blocked up
puni many
pupura blind
pu-rakau blossom
purakau-timu root
purangaihu nose
purehe spider
pūrehurehu butterfly
puri cling
puroro cloudy
purunga ihu nose
purungehu ashes
purungehu ashes
puta hole
putchihapa month 5
puwai funnel
puwha thistle
puwhenu country

R

ra sun
rae forehead
rahi big
rakau tree
Rakei-ora Name of a god
Rakeipa Name of a god
raku scrape
ranga plait
rangata  a man
rangataua affray
rangataua battle
Rangataua  a battle
Rangi-hiki-waho a shark god
Rangi-mana Name of a god
Rangimehoe Name of a god
Rangihoua Name of an ancesteral canoes that arrived from Hawaiki
Rangimata Name of an ancesteral canoes that arrived from Hawaiki
Rangitokona The propper-up or separator of Heaven and earth and formed man by heaping together earth in Papa
rat(ch)akimai east
rauira lightning
raukura albatross feather emblem
raumati summer
Rauru An Iwi name
rauru afterbirth
rauru placenta
Rauru-motchihere An iwi name
rauruhe fern leaves
Rautini  the name of a tree (Bot Senecio huntii)
rei wet
reimata tears
reimata tear
reka palatable
Rekautu Name of a god
rekereke heel
Rekohu Chatam Island
reo language
rere assault
rere move swiftly
rere run
rere to run, as water; to fly
rere kararo abyss
rewa melt
rewa squint
rewa swim
rima five
rimu seaweed
ripo whirlpool
riri anger
ririma arm (hand)
ririma he hand or arm
ririma maui left-handed
ro Inside
ro go
roanga length
roha expand
rohe boundary
rokiri  to be overtaken
romi squeeze
Rongo God of whales
rongo attend
rongo obey
rongomai a whale
Rongomai-awaiti Name of a god
rongomaitere a figurative equivalent for the ocean
Rongo-mai-tauira god of lightning, of eels, and “Will of the Wisp”
Rongomaiwhenua Earth Mother, a figurative equivalent for land
Rongomoana Whale, the generic term for all cetaceans
ropa koropourangi youth
ropa tamiriki youth
roto lake
ru  two
ru whenu earthquake
rua hole
ruaki vomit
Ruarangi An iwi name
ruku band
ruku tupo dive
ruru shake
ruru sheltered
ruru shake, as a line by fish

T

t’iei not
ta to arrive
ta  the
ta karo ra hush
ta’u my
taea accomplished, to be
tahatu bank (of the river)
taheke cataract
taheke waterfall
tahi te rau hundred
tahuhu ridgepole
Tahunua Name of a god
tai hokopu neap tide
tai miti ebb
tai puiha flood tide
tai turi deaf
taiko bird (species unknown)
taina fill in
taka te whenua dizzy
takai bandage
takapo spread
takapu abdomen
takapu belly
take cause
take reason
takehi kick
taki ? draw forth
takina draw, induce, shoot forth
takutai coast
tamahana scorch
tamahine girl
Tamahiwa Name of a god
Tama-kororo A canoe name
Tamarau-ariki A shark god
Tamaroro Name of a god
tami  to press
tamira press
tamira to press
Tami-ta-ra the Sun god
tamoe  to press flat
tane husband
tanga teanga glutton
Tangaroa A god of fish
tangata hiwa liar
tangata hou rongo peacemaker
tangata huna ambush
tangata kaha impetuous
tangata kiko kore emaciated
tangata maka adulterer
tangata maoriori normal people
tangata matua elder person
tangata matua adult
tangatae ugly
tangata-maka mad,  maniac
tangi cry
tangi mourn
tangipurunga iho snore
tango accept
tango work (take, attempt)
taniko border (of mat)
tapa ngutu brim
tapa te manau hunger
tapa te manau hunger
tapatu roof
tapatupatu marshy
tāpatupatu quicksand
tapore propitiate
tapu sacred
tapue sole of foot
taputapu  marshy, boggy
tarahinau plant (species unknown)
taramu prickly
tarauma bosom
tareo excite
tarewa hang
Tarawai Stingray
taring’ ear
taru grass
tata access, to have
tata dangle
tata ani ki tangata about (near to)
tatarame rough
tatatei sea coast
tatau, matau ourselves
tatere shark
tatu belt
tau calculate
tau cord
tau line, string
tau perch
tau reef
tau  to calculate; tautau, a bunch, a cluster
tau atu ra farewell
tau e te ehi kindle a fire
tau to waka canoe launching chorus
tauangakau conspiracy
tauera  to beguile Cf taurewa, vagrant; homeless
tauhokotiko dispute
taumaha heavy
taumarumaru overhang
taumata, tieki brow of hill
Tauna Name of a god
taunga accustomed, to be
tauohorihori diminished
tauranga landing-place
taureia beguile
tautau bunch
tautau cluster
tawa wind (rainy)
tawhakere ditch
tawhete adorn
tawhiri beckon
tawhito old
tawhito membrum virile
Tch-Eitara An iwi name
Tch-Eituhi An iwi name
Tch -Etiao An iwi name
Tch-Etikoke An iwi name
tchakat henu indigenous people, ordinary people
tchakat moriori indigenous people, ordinary people
tchimitchi baby
tchohuk expert
te a putake o te a kino author (of evil)
te aka a kahu (mythological) fern root (fine variety)
Te Aomarama Sky Father
Te hiku Watea a name for the expanse of the ocean
te ikara strange land
te imi o tura backbone
Te Rangi-tu-makohakoha A canoe name
tearauru ten
teewe womb
tehi one
tei-kohuru calm sea
teiwa nine
teono six
tepetoto clot (of blood)
tere company
terima five
teru two
tetua god
ta wao-o Mahuta a saying regarding the forest
tewaru eight
tewha four
te whanau-o-te-rangi the Heaven-born, or children of Heaven Refers to Rangi and Papa children
tewhitu seven
ti roto amidst
ti taha against
ti(ch)u maro North West wind
tianga eat ravenously
tie etiki anohi advantage
tieki summit
tihangeera halo
Tihauwea A canoe name
tihe sneeze
tiheru baler
tika accurate
tika marie level
Tikamata eyebrows
tikane correct
tikanga equity
tikaro scoop
tikitiki height
tikitiki high
timata begin
timi(chi) baby
timiti child
timiti nurse a child, to
timiti infant
timiti baby
timiti mahine daughter
timiti tane boy (child)
tinaku cultivate
tinaku grow deep and strong, or increase
tinani skeleton
tino body
tino membrum virile
tipakore causeless
tipakore causeless
tipuna-tane grandfather
tipuna-wahine grandmother
tira ladder
tiringa ears
tiringa hear
tiu makehu North West wind
tiwheatu afar
to finger
to e hau 2nd finger
to iti 4th finger
to nui thumb
to pere 3rd finger
to roa 1 st finger
toa bold
toe kai remains of food
toha chasm
Tohinga tamirīki ceremony performed over children somewhat akin to baptism
toho custom
toho custom, use
tohonga adept, skilful
tohua public place
toino posteriors
toke small (out of sight, gone)
toko mauru belch
tokohia how many
tokomauru catch one’s breath
tokomoru hiccough
Tokorau  the name of a wind (uncertain)
tona pimple
tonga south wind
Tongaminino the south or south-east wind
tongamimi bladder
Tongariri  the South-east wind
Tongawaikau  the wind southeast by south
tongi shake, as a line by fish
tongihiki brother, elder
tono beseech
tonui  the thumb
tonui to
tonui the finger or toe
topa fall
topere  the third finger
toro crawl
toro shoal, ridge
torohe-kaupeke annoyance
toru three
totaranga bed
toti limp
toto bleed
totohungatanga knowledge
totoko staff
totoro crawl
Tu a shark god
tu erect
Tu-i-Hawaiki Name of a god
tu ke aloof to be
tua imi tribe
tua imi strange tribe
tuaki disembowel
tuapoi ancient
tukana brother, elder
tukohu mat
tuku admit
tuku allow
tuku betray
tuku surrender
tukuiho tradition
tukutuke elbow
tukuwaru carry on a pole
tuma bachelor
tuna eel
tunga chrysalis
tunga worm
tungehu blink
Tumei-o-rangi Name of a god
tunu broil
tunu roast
tunu kei bake food
tunu, tao cook
tupa te manau appetite
tupa tupe contentious
tupapaku corpse
tuparipari spear
tupepe dwarf
Tupepe  a dwarf
tupere cockle
tupetupe  to incite, to stir up to action
tupopo splash
tupuki sore throat
tupuna (singular) ancestor
Tupu-ngaherehere A canoe name
tura back
Tura the back
turango back of a house
turi knee
turi deaf
Turore A canoe name
turorirori stagger
turu drip
turu leak
turu permanent
turuhea midnight
turuhea midnight
tutaki blocked up
tutanga origin
tutanga begin
tute deny
tutekiore flint
tutuku crushed
tuwhatu adult
tuwhenu mainland

U

u breast
uau artery
uau difficult
ui ask
uiho flesh
uira lightning
uira lightning
umu oven
umuumu jabber
upoko head
upoko head
uraki head
ure membrum virile
uri offspring
uru hair
urumatonga south-west
urunga pillow
uta ashore
uti pull the hair
utihau wind
Utua figurative for heaven, where the water originates from

W

wa nui morning star
waenganui centre
waenganui middle
waha mouth
wahi firewood
wahike bad
wahine woman
wahine ‘ti junior wives
waiau whare house
waihakihaki itch
waihekeheke disease of the skin
waihekeheke cutaneous disease
waipu ocean
waipuke flood
wairangi bastard
wairarapa month 11
wairu ghost
Wairuarangi Name of a god
waka canoe
waka korari raft
wanatu ra farewell
ware saliva
warero tongue
waruwaru garment
watea clear, to be
watoahi cleave, to
wawae foot
wehi dread
wenewene anus
werewere perspiration
wewe roro longlegs
Whai Stingray
whaikorero harangue
whairamutu nephew
whaiti tight
whaitiri thunder
whakaae yes
whakapiri consort
whakuru north
whanaunga kindred
whanautanga birth
whanau-timiriki-mahine man’s sister
whangai feed
whanui breadth
whao chisel
wharau ship
whariu turn
whata a raft
whata raft
whati break off
whatu island
Whēke Cuttle-fish
whengu snuffle
whenua land
whenua country
whenua rei A wet land
whenua a rangi strange land
whero crimson
Wheteina An iwi name
whetu star
whewhe abscess
whewhe boil
whiro darkness or non-existence
whiwhi acquire
whiwhi entangle
whiwhi obtain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *